Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej från 14/1

-

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej. Resenärer hänvisas till Kumla Resecentrum.