Hållplats Västra Vintergatan avstängd på grund av hållplatsarbete

-

Hållplats Västra Vintergatan trafikeras ej från och med den 5 november tills vidare på grund av hållplatsarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Rosta Centrum.