Hållplats Franssons backe upphör

-

Hållplats Franssons backe upphör permanent från och med tidtabellsskiftet 9 december. Resenärer hänvisas till hållplats Gyttorpsvägen.