Hållplats Centrumleden trafikeras ej onsdagen den 17e oktober på grund av vägarbete

-

Hållplats Centrumleden trafikeras ej onsdagen den 17e oktober på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till Karlskoga Busstation.