Hållplatserna Fyrkanten och Skärmarboda Södra upphör

-

Från och med Fredag 28/9 upphör hållplatserna Fyrkanten och Skärmarboda Södra permanent.