Mogetorps norrgående hållplatsläge avstängt

-

Med anledning av vägarbetet på riksväg 50 kommer norrgående läge för hållplats Mogetorp att stängas av fram till våren 2018. Resande som ska mot norrgående färdriktning hänvisas till hållplats Norsebäck alternativt Skärmarboda norra. Resenärer kan fortfarande resa från hållplats Mogetorps i södergående hållplatsläge.