Hållplats Missionshuset i Åsbro avstängd

-

Hållplats Missionshuset trafikeras ej i norrgående riktning. Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen i korsningen Gamla riksvägen - Movägen.