Hållplats Lilla Ässkogsvägen i Norra bro är avstängd

-

Hållplats Lilla Ässkogsvägen i Norra bro är avstängd, hållplatsen flyttas ca 100 m norr ut till Epiroc in/utfarten.