Hållplats Videvägen i Karlskoga är borttagen

-

Videvägen trafikeras inte av linje 535. Hållplatsen är borttagen. Resenärer hänvisas till Karlskoga busstation.