Bussförare i länet har ett trevligt bemötande

Sju av tio resenärer i Örebro län tycker att bussföraren har ett trevligt bemötande. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2017.

Det har publicerats en årsrapport för 2017 från Kollektivtrafikbarometern. Syftet med rapporten är bland annat att ge oss en insikt i vilka områden som kan förbättras och vilka delar som fungerar bättre.


Här följer ett axplock ur rapporten:

 

  • 70 procent av de tillfrågade resenärerna tycker att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande.
  • 70 procent av resenärerna i undersökningen upplever att det enkelt att få information inför resan.
  • 69 procent av resenärerna tycker att vår Kundservice och Kundcenter har ett trevligt bemötande.
  • 69 procent av resenärerna tycker att det är enkelt att köpa biljetter för att resa med oss.
  • 44 procent av de som reser med bil och sällan reser kollektivt har övervägt att resa mer med kollektivtrafik.

Undersökningen bakom Kollektivtrafikbarometerns årsrapport genomförs av CMA Research på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen genomförs med webbaserade enkäter eller telefonintervjuer. I Örebro län är det 2404 enkätsvar och intervjuer som ligger till grund för resultatet.