Sommarkort 2018

Sommarkortet delas ut till skolelever inom Örebro län och ger avgiftsfria resor med kollektivtrafik under sommaren. För att få ett Sommarkort måste eleven uppfylla följande:

 

 • vara folkbokförd i Örebro län senast 31 maj 2018
 • ha gått i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola årskurs 6-9 under vårtermin 2018
 • ha gått i specialskola årskurs 10
 • ha gått i gymnasieskola eller gymnasiesärskola årskurs 1 och 2 under vårterminen 2018
 • ha gått i skola i Örebro län i aktuella årskurser, men inte varit folkbokförd i Örebro län. 

 Asylsökande som bor i Örebro län och går i de aktuella årskurserna kommer att få ett Sommarkort för sommaren 2018. 

 

Följande elever är inte berättigade till Sommarkort 2018:

 • Elev som flyttar till Örebro län efter 31 maj 2018. 

Majoriteten av de elever som är berättigade får sitt Sommarkort utskickade automatiskt via post. Vi kommer att börja skicka ut dessa från 7 juni. Har du inte fått ditt Sommarkort innan den 15 juni kan du ansöka om ett nytt. 

 

I vissa fall måste däremot elevens målsman ansöka om ett Sommarkort:

 • Nyinflyttade i Örebro län mellan 1 maj och 31 maj.
 • Skyddad identitet - anges i anmälan
 • Är folkbokförd i Örebro län, men gått i skola i annat län eller land
 • Folkbokförd i annat län, men bor i familjehem i Örebro län
 • Inte fått sitt Sommarkort till den 15 juni.

Anmälan för ett Sommarkort sker via formulär här på webben. Anmälan öppnar den 21 maj och stänger den 30 juni. Den elev som fyllt 18 kan själv ansöka om Sommarkort. Skriv då ditt namn istället för målsman.

 

Sommarkortets giltighet

Sommarkortet har följande giltighet:

 • hela trafikdygnet måndag - söndag
 • 16 juni - 14 augusti 2018
 • med stad- och regionbuss inom Örebro län
 • med Flextrafik
 • med Tåg i Bergslagen inom Örebro län
 • över länsgräns till:
  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • stadsbuss i Kristinehamn
  • Kristinehamn med linje 503
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403
  • Grängesberg med linje 361 och Tåg i Bergslagen
  • Ludvika och Skinnskatteberg med Tåg i Bergslagen
 • Inte med Närtrafik 
 • Inte med annan tågoperatör än Tåg i Bergslagen

Kortet är personligt och får inte användas av någon annan än den vars namn står angivet på kortet. Eleven ska, vid förfrågan från biljettkontrollant och annan ombordpersonal, kunna styrka sin rätt till Sommarkortet.

 

Det går inte att ladda andra biljetter eller produkter på ett Sommarkort.

 

Sommarkortet skickas ut per post

Elever som är folkbokförda i Örebro län och är berättigade till ett Sommarkort får detta hemskickat automatiskt via post. Ingen anmälan behövs annat än i undantagsfall. Sommarkortet kommer inte att finnas för försäljning.

 

Bilden visar hur sommarkortet ser ut för sommaren 2018

Ansök om Sommarkort

Vänligen notera att vi inte börjat skicka ut Sommarkort ännu. Ingen ansökan krävs för de som är folkbokförda i Örebro län innan 1 maj 2018 och går i skola i länet. 

 

Majoriteten av de elever som är berättigade får sitt Sommarkort utskickade automatiskt via post. Vi kommer att börja skicka ut Sommarkorten i början på juni. Har du inte fått kortet till den 15 juni kan du ansöka om ett här. Ansökningar som skickas in före den 15 juni med motivering att elev inte fått sitt Sommarkort - kommer att behöva ansöka igen den 15 juni om så fortfarande är fallet. 

 

Ansökan ska endast göras i följande fall:

 • Nyinflyttade i Örebro län mellan 1 maj och 31 maj.
 • Skyddad identitet - anges i anmälan. Vid behov kan annan leveransadress anges. 
 • Är folkbokförd i Örebro län, men gått i skola i annat län eller land
 • Folkbokförd i annat län, men går på familjehem i Örebro län.
 • Inte fått sitt Sommarkort till den 15 juni. Utskick av Sommarkort börjar i juni. Har du inte fått Sommarkortet till den 15 juni så ska du ansöka om ett.

Anmälan för ett Sommarkort sker via formulär här på webben. Anmälan öppnar den 21 maj och stänger den 30 juni. Genom att skicka in en ansökan godkänner du vår hantering av dina och ditt barns personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur Länstrafiken hanterar dina personuppgifter.

Borttappat eller trasig Sommarkort

Om ett Sommarkort gått sönder eller tappats bort kan eleven få ett nytt. Eleven kan inte få ett nytt Sommarkort ombord på bussen eller hos ett försäljningsombud utan får vända sig till vårt Kundcenter. Elevens målsman kan kontakta Kundservice via mejl eller telefon.

 

Det nya Sommarkortet hämtas ut hos vårt Kundcenter av målsman till elev och legitimation ska visas upp när kortet hämtas ut. Det går också bra att gå direkt in till Kundcenter, Östra Bangatan 1 Örebro, men då kan det förekomma väntetid tills ett nytt Sommarkort är ordnat. Kontaktuppgifter till Kundservice finns via den här länken.

 

Vi tar ut en en administrativ avgift på 50 kr samt kortavgift för det nya kortet på 30 kr. Det går inte att registrera ett Sommarkort i webbshopen och det finns ingen borttappad-garanti för Sommarkortet.

 

Stulet Sommarkort eller om kort gått sönder

Har elevens Sommarkortet blivit stulet gör vi ett nytt Sommarkort utan avgift. Då behöver målsman visa upp polisanmälan vid uthämtning av kortet.

 

Är Sommarkortet trasigt utan att elev gjort åverkan på kortet tas ingen avgift ut för ett nytt. I övrigt samma rutin som om Sommarkortet tappats bort.

Biljettkontroll av Sommarkort

Vi har biljettkontrollanter som regelbundet genomför kontroller på våra bussar. Vid en biljettkontroll ska ditt barn alltid kunna visa upp Sommarkortet för biljettkontrollanten. Sommarkorten är personliga och om annan person reser på Sommarkortet, än den som kortet tillhör, eller vid annat missbruk av Sommarkortet, utfärdas en tilläggsavgift. Vid behov ska eleven kunna styrka sin rätt till Sommarkortet.

 

Sommarkortet kan dras in för kontroll om kortet inte uppfyller kraven för användning. Om Sommarkortet missbrukas så får eleven inte tillbaka kortet. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss.

 

En biljettkontrollant kan skriva ut en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) på 1000 kr om Sommarkortet inte uppfyller de krav som finns för att eleven ska kunna resa med det. Till tilläggsavgiften tillkommer också en expeditionsavgift och enkelbiljettspriset för resan. Vårdnadshavare står för kostnaden.

 

Mer information kring vad som gäller vid en biljettkontroll finns här.

Skolelever med färdtjänsttillstånd

Har en elev som är berättigad till ett Sommarkort färdtjänsttillstånd kommer denne att få ett Sommarkort skickat till sig, men kan också resa avgiftsfritt med färdtjänsten. Eleven kan helt enkelt välja att använda Sommarkortet eller resa med färdtjänst under samma period som Sommarkortet är giltigt. Båda alternativen är avgiftsfria för eleven.

 

Om eleven önskar använda färdtjänsten bokar denne som vanligt resan via Beställningscentralen. Egenavgiften regleras automatiskt. Eleven har rätt att ha med sig en ledsagare kostnadsfritt och en medresenär som betalar egenavgift för resan, motsvarande vad eleven skulle ha betalat i egenavgift under resten av året. Det innebär att även om eleven reser avgiftsfritt så reser inte medresenären avgiftsfritt.

 

I övrigt gäller samma regler avseende när eleven får resa, var eleven får resa, vad denne får ha med sig och andra rutiner såsom samåkning och liknande som vid en vanlig färdtjänstresa under året. Väljer eleven att resa med Sommarkortet på den allmänna kollektivtrafiken gäller Länstrafikens allmänna resevillkor som finns att läsa i helhet här.