Olika sätt att hitta busstider

Vi erbjuder flera sätt på vilket du kan hitta din avgångstid. Du kan hitta din avgångstid på följande sätt:

 

Vi rekommenderar dig att använda vår reseplanerare här på webben eller i appen för att söka dina resor. Väljer du att ladda ner eller skriva ut en tidtabell som PDF så kan det vara bra om du regelbundet ser över så att den fortfarande är aktuella. Vi byter ut tidtabellerna, som finns på vår webb som PDF, vid justeringar, men skickar inte automatiskt ut nya till de som laddat ner den. 

Hitta en tidtabell som PDF

Våra tidtabeller finns att få som PDF på flera olika sätt på vår webbplats:

 

För de två första alternativen söker du helt enkelt efter den linje du önskar hitta tidtabellen för. Det går också att scrolla i listan med tidtabeller eller sortera på kommun.

 

En linjesida hittar du på flera olika sätt. Du kan exempelvis använda funktionen för att söka linjer på Reseinfo för att hitta din linje. På en linjesida hittar du också mer information än tidtabellen. Klicka på önskad linje så kommer du till den linjesidan.

 

 Bilden visar var på sidan Reseinfo det går att söka fram linjer

 

Väljer du att använda tidtabellerna i PDF så kan det vara bra om du regelbundet ser över så att tidtabellerna fortfarande är aktuella. Vi byter ut tidtabellerna, som finns på vår webb som PDF, vid justeringar, men skickar inte automatiskt ut nya till de som laddat ner den. 

 

Tidtabellerna som är i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassade idag. Vi rekommenderar dig som är i behov av viss tillgänglighetsanpassning av något slag att använda ett annat alternativ. Önskar du hjälp kan du också kontakta vår Kundservice.

Sök din resa i reseplaneraren

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och också under Reseinfo här på webbplatsen. Du har tre möjliga sätt att söka din resa på:

 

 • Sök resa
 • Hållplatstider
 • Tidtabeller

Sök resa

Sök resa ger dig möjlighet att söka till/från hållplatser. Du kan börja skriva i hållplatsfälten och få upp förslag på hållplatser att söka från/till. Du kan också använda knappen med pilar för att byta riktning på sökningen. Du väljer också vilken tid du önskar resa, innan du genomför sökningen.

 

Det finns möjlighet att välja fler sökalternativ för att justera sökningen så att den bättre passar dina önskemål. Du kan justera sökningen utifrån följande alternativ:

 

 • Bytestid – Hur lång tid du behöver för byte. Normal innebär i regeln 0 sekunder. Vid större hållplatser som Resecentrum Örebro finns det utökade normaltid. De hållplatser där bytestiden är 0 minuter garanterar vi inte att byten är möjliga.
 • Prioritet – Det som du vill prioritera sökningen utifrån. Snabb restid eller färre byten.
 • Trafikslag – Används om du bara vill se regionbuss eller stadsbuss. Standard om du inte väljer något är att båda visas.
 • Maximalt gångavstånd – Är det gångavstånd som du vill ha till/från hållplatser och också vid byteshållplatser. I nuläget är avståndet beräknat fågelvägen, vilket innebär att det kan vara lite missvisande. Var ute i god tid. 

 

Tidigare sökningar sparas på den enheten som sökningen är gjort. Många besökare gör ofta samma eller liknande resor. Genom att spara tidigare sökningar vill vi göra det enklare för dig att söka samma resa igen. Du kan klicka på den tidigare sökningen för att den ska flytta med upp till reseplanerarens sökfält. Det går också att ta bort enskilda tidigare sökningar genom att klicka på krysset bredvid den sökningen. 

 

När du genomfört en sökning i reseplaneraren på startsidan flyttas du efter sökning till Reseinfo-sidan. Detta för att det där finns mer information knuten till att resa med oss. Information som kan vara till nytta för dig när du ska resa med oss. 

 

Karta via reseplaneraren

Du kan välja att klicka på Karta för att se var hållplatserna finns på en karta. Detta kan göras på två sätt. Om du inte skriver i ett hållplatsnamn och klickar på Karta hamnar du på kartan utan förmarkerad hållplats. Skriver du istället in ett hållplatsnamn och sedan klicka på Karta, blir denna hållplats markerad med antingen Från/till på kartan.

 

Siffran inuti ett färgfält visar antalet hållplatser i närheten 

Den symbol som visas på bilden ovan indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga.

 

Du kan klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val plus information om hållplatsen:

 

 Vid klick på en hållplats får du upp mer alternativ och information

 

I den ruta du får upp vid klick på hållplats så står hållplatsens namn överst. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje samt riktning som avgången avser.

 

Du kan också göra följande utifrån den rutan:

 

 • Hållplatssida – tar dig till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – Visar linjesträckningen för den linje som trafikerar hållplatsen
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter:

 

 Du kan välja att gå till en hållplatssida genom att klicka på Hållplatssida

 

Genom att klicka på ”Sök resa” i den rutan du får upp tas vald hållplats med tillbaka till reseplaneraren. 

 

Kartan kan stängas genom att klicka på Stäng karta. Du tas då tillbaka vid reseplaneraren och pågående sökning.

 

Sökresultat

Efter genomförd sökning visas möjliga avgångstider. Det framgår av rubriken ovanför avgångstiderna vilken dag som avgångstiden avser samt datum. Det som först presenteras är avgångstider, restid och linjen som kör avgångstiden. Genom att klicka på tidigare resor eller senare resor, visas just tidigare eller senare avgångstider.

 

Önskar du få mer information om en specifik avgångstid kan du klicka på plus-tecknet längst till höger. 

 

Här har du möjlighet att se anmärkningar för aktuell avgångstid. Du har också möjlighet att se linjesträckningen för just den här avgången på karta.

 

Trafikinformation presenteras så fort det finns en trafikstörning kopplad till någon hållplats på den linjen. 

 

Om du önskar än mer information om linjesträckningen kan du klicka på plus-ikonen vid start- eller sluthållplatsen. Då visas hela den aktuella avgångstidens linjesträckning med hållplatser. Är det en avgångstid som inkluderar byten kan detta göras för de olika delarna av linjesträckningen.

 

Hållplatstider

Du har möjlighet att söka fram enskilda hållplatsers avgångstider genom valet ”Hållplatstider” i reseplaneraren. Genom att skriva in en hållplats och söka fram den visas den närmaste avgångarna från den sökta hållplatsen. Sökningen genomförs för de närmaste 24 timmarna. Exempel: Om en sökning görs på fredag eftermiddag och linjen inte har några avgångstider på helgen, visas inga avgångstider. Cirkatider markeras med kursiv stil.

 

Genom att klicka på linjenummer kan du gå till den linjesidan för mer information.

 

En bild över hur reseplaneraren ser ut på startsidan

 

Tidtabeller

Det finns en tredje möjlighet för dig att hitta avgångstider via reseplaneraren. Det är genom Tidtabeller. Alla linjer är listade i nummerordning från start och sedan kan du söka fram linjer genom att skriva linjenummer. Det går också att välja en sortering per kommun. Då visas alla linjer som trafikerar i kommunen.

 

En bild över hur funktionen tidtabeller ser ut i reseplaneraren på startsidan.

App - En reshjälp i mobilen

I vår app kan du också göra följande:

 

 • köpa enkelbiljetter för resa med buss
 • söka resor via reseplaneraren
 • hitta närmsta hållplats
 • se hållplatstider
 • få tillgång till tidtabeller
 • få information kring planerade trafikstörningar
 • köpa säsongsbaserade periodbiljetter som exempelvis Sommarbiljetten

 

Besöker du vår webbplats via en mobil enhet kan du ladda ner appen direkt till din enhet. Klicka bara på länken och välj enhet. Du kan också söka fram appen i din appbutik genom att söka efter Länstrafiken Örebro.

Problem i appen

Uppstår det problem med appen eller köp via den rekommenderar vi att du först kontrollerar din internetuppkoppling. Har du tillgång till internet och problemet kvarstår? Ta då gärna kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp.

 

Om problem uppstår med betalning bör du i första hand kontakta det företag som tillhandahåller betaltjänsten du använt. Vid problem med betalning via faktura eller frågor kring fakturan, kan du kontakta Klarna. Har du fått problem med betalning med bankkort? Kontakta den bank som du har bankkortet hos.