Vi har blivit fler resenärer!

I början av 2018 gick vi ut med ett prova-på-erbjudande till bilister i länet. Drygt 600 provåkare är idag aktiva resenärer i kollektivtrafiken.

Under våren har drygt 4 000 bilister i länet fått uppleva fördelarna med att pendla med kollektivtrafik. Idag, ett halvår senare, har drygt 600 provåkare svarat att de fortsatt resa med oss. Det är 10 fullsatta bussar med nya resenärer i kollektivtrafiken.

 

Prova-på-kampanjen är en delaktivitet inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen som ägs och drivs av Region Örebro län, Länstrafiken, Länsstyrelsen, en majoritet av länets kommuner och Örebro Universitet. Projektet är delvis finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Mer information om våra prova på kampanjer hittar du här.

 

Information om projektet Hållbart resande i Örebroregionen.