Tidtabellsskifte den 18 juni

Den 18 juni byter vi tidtabell till sommartidtabellen.

Den 18 juni byter vi till sommartidtabell för både stads- och regionbuss. I och med detta genomförs större förändringar i vårt utbud och avgångstider justeras. Sommartidtabellen kommer att gälla fram till och med den 19 augusti. 

 

Större förändringar

Här på vår webbplats listar vi några av de större förändringar som sker vid tidtabellsskiftet i både juni och augusti. Under sommarmånaderna finns det flera avgångar som inte körs jämfört med under resten av året. Dessa har ofta en anmärkning som anger inom vilket tidsintervall den körs eller om det är en skoltur. Det finns också justeringar i avgångstider som inte finns listade här på webbplatsen. Dessa framgår av tidtabellerna.

 

Här hittar du en lista på några av de större förändringarna som sker vid tidtabellsskiftet i juni och augusti 2018.

 

 

Avgångstider och tidtabeller

Du kan hitta avgångstider genom att söka fram tiderna för sommaren i vår reseplanerare här på webben och i appen. Du kan hitta tidtabellerna som PDF via den här länken fram till den 18 juni. Därefter kommer tidtabellerna att finnas på ordinarie ställen på webben. Tidtabeller och avgångstider för hösten kommer att publiceras närmre augusti.

 

Du kan hitta tidtabellerna för sommarperioden här.

 

Här hittar du information om hur du hittar tidtabellerna på webben efter 18 juni.

 

Varför ett tidtabellsskifte i juni?

Under sommarmånaderna minskar resandet och busstrafiken måste då anpassas efter behovet. Tidtabellsskiftet i juni omfattar både region- och stadsbuss. Det kommer även att ske ett tidtabellsskifte i augusti. Det mesta förblir oförändrat i vårt trafikutbud och trafikförändringarna påverkar cirka 2 procent av det totala bussresandet.

 

Effektivisering - bakgrunden till förändringarna

Tidtabellsskiftet i juni och augusti 2018 är resultatet av ett antal effektiviseringsåtgärder. Målet är att få en kostnadseffektiv busstrafik där fokus är på de linjer och avgångar som gynnar flest resenärer. Kostnader för busstrafiken i Örebro län ska enligt planen minskas med 14,6 miljoner kronor år 2018, och med helårseffekt, 24,7 miljoner kronor, 2019.

 

Effektivisering krävs för att lyckas med utvecklingsarbetet. För att lyckas med målsättningen att ha Sveriges nöjdaste resenärer år 2025 måste vi ständigt utveckla och effektivisera kollektivtrafiken. Förändringarna är baserade på resestatistik och neddragningar sker där resandet är mycket lågt. Linjer med ett lågt resande per dag har setts över och dragits in. Avgångstider med ett lägre resande än 5 per avgång har dragits in. Linjer med ett högt resande och där det finns en stor efterfrågan har stärkts. Vi genomför satsningar som kommer många till del.

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dessa i vårt kundforum eller på annat sätt ta kontakt med vår Kundservice. Kontaktuppgifter hittar du via den här länken.