Ny busstidtabell från den 18 juni medför både större och mindre förändringar

Den 18 juni byter vi till sommartidtabell för både region- och stadsbussar.

Den 18 juni byter vi till sommartidtabell för både stads- och regionbuss. Sommartid I och med detta genomförs större förändringar i vårt utbud och avgångstider justeras. Sommartidtabellen kommer att gälla fram till och med den 19 augusti.

 

Större förändringar och tidtabeller

På vår webbplats listar vi några av de större förändringar som sker vid tidtabellsskiftet i juni. Det förekommer både större och mindre justeringar vid tidtabellsskiftet i juni och i augusti. Under sommarmånaderna finns det flera avgångar som inte körs jämfört med under resten av året. Dessa har ofta en anmärkning som anger inom vilket tidsintervall den körs eller om det är en skoltur. 

 

Det finns också justeringar i avgångstider som inte finns listade här på webbplatsen. Dessa kommer att framgå av tidtabellerna som kommer att publiceras i början på maj. Dessa tidtabeller avser sommarperioden för stadsbuss. Då kommer också de nya avgångstiderna bli sökbara i reseplaneraren här på webbplatsen och i vår app. Det kommer att vara möjligt att beställa personliga tidtabeller några dagar efter att vi har publicerat tidtabellerna här på webbplatsen.

 

Här hittar du en lista på några av de större förändringarna som sker vid tidtabellsskiftet i juni och augusti 2018.

 

Det kan förekomma justeringar i listan för förändringar.

 

Varför ett tidtabellsskifte i juni?

Under sommarmånaderna minskar resandet och busstrafiken måste då anpassas efter behovet. Tidtabellsskiftet i juni omfattar både region- och stadsbuss. Det kommer även att ske ett tidtabellsskifte i augusti. Det mesta förblir oförändrat i vårt trafikutbud och trafikförändringarna påverkar cirka 2 procent av det totala bussresandet.

 

Tidtabellsskiftet i juni och augusti 2018 är resultatet av ett antal effektiviseringsåtgärder. Målet är att få en kostnadseffektiv busstrafik där fokus är på de linjer och avgångar som gynnar flest resenärer. Kostnader för busstrafiken i Örebro län ska enligt planen minskas med 14,6 miljoner kronor år 2018, och med helårseffekt, 24,7 miljoner kronor, 2019.

 

Effektivisering - bakgrunden till förändringarna

Effektivisering krävs för att lyckas med utvecklingsarbetet. För att lyckas med målsättningen att ha Sveriges nöjdaste resenärer år 2025 måste vi ständigt utveckla och effektivisera kollektivtrafiken. Förändringarna är baserade på resestatistik och neddragningar sker där resandet är mycket lågt. Linjer med ett lågt resande per dag har setts över och dragits in. Avgångstider med ett lägre resande än 5 per avgång har dragits in. Linjer med ett högt resande och där det finns en stor efterfrågan har stärkts. Vi genomför satsningar som kommer många till del.

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dessa i vårt kundforum eller på annat sätt ta kontakt med vår Kundservice. Kontaktuppgifter hittar du via den här länken.