Förseningar i vår busstrafik

Det pågår en hel del vägarbeten och andra aktiviteter i Örebro som kan medföra förseningar för våra bussar.

Örebro är en stad som växer och förändras. Det innebär att det krävs ombyggnationer och vägarbeten i Örebro. Dessa kan orsaka köbildning och omledning av trafik. Det finns också en hel del event och aktiviteter i Örebro som påverkar vår busstrafik.

 

Vi gör allt vi kan för att minimera den påverkan dessa aktiviteter kan ha på dina resor med oss. Information om tillfälligt indragna hållplatser eller ändringar i linjesträckningar hittar du under Trafikinformation på startsidan här på webbplatsen och i appen.

 

Mycket trafik och köer kan medföra att våra bussar blir försenade, både för stads- och regionbussar som trafikerar Örebro. Om du riskerar att bli mer än 20 min sen till ditt resmål ersätter vi dig via vår förseningsersättning. Mer om förseningsersättningen hittar du via den här länken. 

 

Just nu pågår följande arbeten som kan påverka vår trafik: