Hållplats Skärmarboda Södra och hållplats Skärmarboda Norra upphör

-

Hållplats Skärmarboda Södra och Skärmarboda Norra upphör permanent från och med tidtabellsskiftet 9 december. Resenärer hänvisas till den nya hållplatsen Skärmarboda.