Hållplats Farmek upphör

-

Hållplats Farmek upphör permanent från och med tidtabellsskiftet 9 december. Resenärer hänvisas till hållplats Ormesta gård eller Ormestagatan.