Hållplatser i Skyllberg upphör

-

Hållplatserna Bunkavägen, Skyllberg, Herrgården och Äsperud i Skyllberg upphör permanent . Resenärer hänvisas till den nya hållplatsen på RV 50, Skyllbergsvallen. Hållplats Skyllberg vid brukskontoret kommer fortsätta trafikeras av skolskjuts.