Hållplats Hjärstavägen avstängd på grund av vägarbete

-

Hållplats Hjärstavägen trafikeras ej från och med 1/10 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Dammvägen eller Baronbackens centrum.