Hållplats Konserthuset avstängd för norrgående linjer

-

Samtliga norrgående linjer kommer inte att trafikera hållplats Konserthuset under denna period på grund av arbetet med Kulturkvarteret. Resenärer hänvisas till Resecentrum