Hållplats Kilsmo Skola och Gästgivarvägen avstängda

-

Tillfällig hållplats finns vid Kilsmo Skola i korsningen Vallvägen/Fabriksvägen. Hållplats Kilsmo Gård trafikeras som vanligt.