Prisguide för biljetter

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. För Pendlarbiljetten eller enkelbiljetter med regionbuss varierar priset beroende på mellan vilka orter eller hållplatser du önskar ha biljetten. Önskar du veta priset på en Pendlarbiljett eller enkelbiljett för regionbuss kan du ta kontakt med vår Kundservice, besöka ett försäljningsombud eller ta hjälp av föraren ombord på bussen. Priset för en Pendlarbiljett hittar du också i vår webbshop.

 

Önskar du köpa en periodbiljett eller ladda reskassa? Gör det enkelt i vår webbshop! 

 

Prisuppgifter för Länstrafikens biljetter med fast pris
OrtBiljettPrisgrupp skolungdomPrisgruppvuxenPrisgrupp familjGiltighet
Hallsberg Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 h
Karlskoga** Tätortsbiljett 205 kr 410 kr   31 dagar
  Lågtrafikbiljett stad   205 kr   31 dagar
  Turistbiljett 24 h*** 35 kr 70 kr 90 kr 24 h
  Turistbiljett 72 h*** 70 kr 140 kr 180 kr 72 h
  Enkelbiljett förköp* 10 kr 20 kr 40 kr 3 h
  Enkelbiljett ombord 17 kr 35 kr 70 kr 3 h
Kumla Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 h
Lindesberg Tätortsbiljett 205 kr 410 kr   31 dagar
  Lågtrafikbiljett stad   205 kr   31 dagar
  Turistbiljett 24 h*** 35 kr 70 kr 90 kr 24 h
  Turistbiljett 72 h*** 70 kr 140 kr 180 kr 72 h
  Enkelbiljett förköp* 10 kr 20 kr 40 kr 3 h
  Enkelbiljett ombord 17 kr 35 kr 70 kr 3 h
Örebro Tätortsbiljett 275 kr 550 kr   31 dagar
  Lågtrafikbiljett stad   275 kr   31 dagar
  Turistbiljett 24 h*** 35 kr 70 kr 90 kr 24 h
  Turistbiljett 72 h*** 70 kr 140 kr 180 kr 72 h
  Enkelbiljett förköp* 10 kr 20 kr 40 kr 3 h
  Enkelbiljett ombord 17 kr 35 kr 70 kr 3 h
Örebro län Länsbiljett 680 kr 1365 kr   31 dagar
  Lågtrafikbiljett län   600 kr   31 dagar
  Fritidsbiljett   330 kr   31 dagar
  Turistbiljett 24 h***  90 kr 180 kr 250 kr  24 h
  Turistbiljett 72 h***  180 kr 360 kr 500 kr  72 h 

* Förköp är en enkelbiljett köpt innan avresa och inkluderar enkelbiljetter köpta via app, hos försäljningsombud och ombord med reskassa. Förköp av enkelbiljett kan också göras hos Kundcenter. Se respektive sätt att köpa dessa enkelbiljetter på för mer information.

 

** Priser för stadsbuss avser också regionbuss inom Karlskoga kommun.

 

*** Säljs hos försäljningsombud, ombord på bussen och på vårt Kundcenter.