Enkelbiljett - för dig som reser då och då

Om du reser med oss då och då så har vi våra enkelbiljetter. Enkelbiljett passar också dig som tillfälligt vill resa en annan sträcka än den du har som periodbiljett. Enkelbiljetten köper du billigast som förköp via appen, med reskassa ombord på bussen eller hos ett av våra ombud. 

 

Pris: Finns att köpa för vuxen, skolungdom, familj och grupp. Två barn åker kostnadsfritt med betalande resenär. Priser för enkelbiljetter med regionbuss får du enklast genom att ta kontakt med vår Kundservice. Du kan också fråga ett försäljningsombud eller föraren ombord på bussen. De enkelbiljetter som har ett fast pris hittar du i vår prisguide. Väljer du att använda vår app hittar du priser direkt i den. 

 

Geografisk giltighet: Stadsbuss och regionbuss. I vissa fall även på tåg. Inom Örebro går det inte att resa med regionbuss om hållplatsen trafikeras av stadsbussarna, med vissa undantag. Inom Karlskoga kan du däremot resa med både regionbuss och stadsbuss.

 

Du kan köpa enkelbiljetter för att resa över länsgränser till följande orter och med följande regiontrafik:

 

 • Arboga med linje 351
 • Filipstad
  • Linje 400 Filipstad - Kristinehamn (Värmlandstrafik)
  • Linje 407 Filipstad - Hällefors (Värmlandstrafik)
 • Grängesberg med linje 361
 • Götlunda med linje 321
 • Storfors med linje 403 Storfors - Karlskoga (Värmlandstrafik)
 • Vingåker med linje 722
  • Du kan köpa en enkelbiljett för hela sträckan Örebro - Vingåker oavsett vilket länstrafikbolag som trafikerar turen.

 

Giltighetstid: Med stadsbuss inom Örebro, Lindesberg och Karlskoga gäller enkelbiljetter för obegränsat resande i tre timmar. Enkelbiljett inom Karlskoga stad gäller för både stads- och regionbussar i hela Karlskoga kommun. Enkelbiljetter på linje 10, linje 780 och linje 781 gäller i 3 timmar.

 

Enkelbiljetter i regiontrafik gäller för enkelresor. Det kan göras ett övergångsavdrag vid vidare resa eller vid återresa med regionbuss. Om du ska resa med byte mellan regionbussar, rekommenderar vi dig att köpa hela sträckan på första bussen. Då får du det bästa priset.

Enkelbiljett i vår app - billigare och smidigare

Om du väljer att köpa din enkelbiljett i vår app så får du ett rabatterat pris. Priset är rabatterat jämfört med om du köper en enkelbiljett ombord på bussen med bankkort.

 

Pris: vuxen, skolungdom eller familj. 

 

Geografisk giltighet: stadsbuss i Örebro, Karlskoga, Lindesberg samt regionbuss i länet.

 

Giltighetstid: På stadsbuss får du resa hur mycket du vill i tre timmar. På regionbuss gäller biljetten på vald resa och biljetten kan du köpa tidigast 20 minuter före avgång.

 

Information om hur du laddar ner appen och vilka fler funktioner vi erbjuder i appen hittar du här.

Genomföra ett biljettköp i appen

Det finns två vägar att gå för att köpa enkelbiljetter i appen:

 

 1. Köp biljett direkt via startmenyn
 2. Köp biljett genom att söka en resa

 

Klicka på symbolen som liknar tre streck uppe till vänster i displayen på mobilen. 

 

 Bilden visar hur menyn ser ut i appen

 

Där kan du välja det alternativ som passar dig bäst.

 

Visar hur startmenyn ser ut i appen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1: Köp biljett direkt från startmenyn

Denna väg kan du välja om du ska resa inom Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Lindesberg eller Örebro stad. Gör följande:

 

 • Klicka på Köp biljett i startmenyn
 • Välj område
 • Välj prisgrupp: Vuxen, skolungdom eller familj
 • Välj Köp biljett
 • Kontrollera uppgifterna
 • Välj önskat betalsätt genom att följa instruktionerna i appen

 

Hittar du inte det område du vill resa inom i listan? Klicka på Gå till Reseplanerare för alternativ 2.

 

Alternativ 2: Köp biljett genom att söka resa

 

Denna väg kan du välja om du ska resa med regionbuss inom Örebro län, men också inom Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Lindesberg eller Örebro stad. Gör följande:

 

 • Klicka på Sök och köp resa i startmenyn
 • Välj vart du vill resa från och till
 • Välj avgång
 • Sök fram din resa
 • Välj önskad avgång
 • Välj prisgrupp: Vuxen, skolungdom eller familj
 • Välj Köp biljett
 • Kontrollera uppgifterna
 • Välj önskat betalsätt genom att följa instruktionerna i appen

 

Tänk på att en enkelbiljett i appen börjar gälla direkt från köptillfället oavsett vilket köpsätt du väljer. För stadsbuss gäller biljetten i 3 timmar från köptillfället och för regionbuss på sökt avgång. Du kan köpa din biljett tidigast 20 min före avgång.

 

Att betala en enkelbiljett i appen

I appen kan du köpa enkelbiljetter med bankkort eller via faktura.

 

Du väljer betalsätt på följande vis:

 • Klicka på Mer i startmenyn
 • Välj Betalsätt
 • Välj Betalkort eller Faktura
  • Betalkort:
   • Acceptera köpvillkoren
   • Fyll i kortuppgifter
   • Välj registrera
  • Faktura via Klarna:
   • Acceptera köpvillkoren
   • Fyll i Mobilnummer
   • Begär aktiveringskod
   • Följ instruktionerna i sms:et

 

Du behöver välja ett av betalsätten innan du kan köpa din biljett. Det går att välja betalsätt i lugn och ro hemma eller i anslutning till biljettköp. Du kan alltid ändra till ett annat betalsätt senare. Väljer du att betala med faktura så tar vi ingen faktureringsavgift.

Köpvillkor för appen

Här hittar du användar- och köpvillkor för vår app. 

 

1. Parter

Dessa villkor gäller för dig som använder appen och/eller registrerar dig och köper biljett hos Region Örebro län via Länstrafiken. Du som kund benämns i villkoren som du, dig, din, kund eller kunden. Region Örebro län benämns i villkoren som Länstrafiken. 

 

2. Bekräftelse

Genom att du använder och/eller registrerar betalsätt i appen godkänner du Länstrafikens Användar- och köpvillkor och samtycker till att för tjänsten nödvändiga personuppgifter om dig registreras. När du genomför köp av biljett uppstår ett bindande avtal mellan dig och Länstrafiken. Vid mottagen beställning skickas automatiskt en bekräftelse till dig i form av en biljett vilken även gäller som färdbevis på resan. Länstrafiken förbehåller sig rätten att vägra leverans av biljett om köp av biljett sker i strid med dessa Användar- och köpvillkor.

 

3. Kundens ansvar

Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Länstrafikens app och vid köp av biljett.

 

Biljetterna är inte personliga, men kopplade till Kundens App. 

 

Du uppmanas att använda lösenord till din mobiltelefon för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon.

 

Vid förlust av mobiltelefon med nummer som är registrerat i Länstrafikens app för köp av biljett, är det du som ansvarar för att meddela sådan förlust till respektive betalningstjänst för spärr av valt betalmedel. Har du valt faktura kontaktar du Klarna, har du valt kort så kontaktar du din bank. 

 

4. Länstrafikens ansvar

Länstrafikens åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda appen och dess biljettalternativ på de villkor som anges i dessa Användar- och köpvillkor.

 

Länstrafiken ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför Länstrafikens omedelbara kontroll, mer än vad som omfattas av Länstrafikens resegarantiregler. Länstrafiken ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredje part och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av app och biljett.

 

Länstrafiken lämnar inga garantier att du alltid kan använda app. Länstrafiken har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i tjänsten som Länstrafiken görs medvetet om.

 

Länstrafiken tillhandahåller app och biljettjänsten utan kostnad för dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot Länstrafiken än de som uttryckligen anges i dessa Användar- och köpvillkor.

 

Underleverantör kan anlitas av Länstrafiken. Det kan till exempel gälla administration av den tekniska plattform där registrering sker, administration av kreditprövning och kreditspärr, fakturering och kundservice. Länstrafikens fordran mot dig kan komma att överlåtas.

 

5. Priser 

Länstrafikens priser anges inklusive moms. För aktuella priser, se Länstrafikens webbplats. 

 

6. Registrera uppgifter för automatisk debitering

För att kunna köpa en biljett måste registrering ske där ett val av betalsätt görs. Registreringen kan göras innan köp av biljett eller i samband med köp av biljett. Registreringen utförs direkt i appen.

 

När du är registrerad och godkänd kan du också, utan ny registrering, köpa biljett mot faktura och/eller kort hos vissa andra kollektivtrafikbolag. Vilka det är kan variera. För mer info, se infospread.se

 

Alt 1: Betalning mot faktura

 

Fakturan kommer att levereras till den person, vars telefonnummer anges vid registrering. Fakturan skickas månadsvis. Vid köp och betalning mot faktura tillkommer ingen avgift, då hela månadsbeloppet är betalt till aktuell betalningstjänst senast på förfallodagen. Har inget köp utförts under den aktuella månaden så kommer ingen faktura ställas ut. För ytterligare information, se Klarnas villkor (länk finns i appen).

 

Alt 2: Betalning med Visa/MasterCard

 

Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid registrering med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVV-/CVC-koden. Vid köp av biljett med kort som betalningsmedel så genereras automatiskt en korttransaktion motsvarande kostnaden för din biljett. Det enda du behöver ange vid återkommande köp är CVV-/CVC-koden. Vid köp hos mer än ett kollektivtrafikbolag belastas kortet på samma sätt som vid köp hos Länstrafiken.  

 

7. Kreditkontroll

Klarna kan komma att genomföra kontroll av din betalningsförmåga när du som Kund registrerar betalsättet faktura för att kunna beställa och betala biljett. För ytterligare information, se Klarnas villkor (länk finns i Appen).

 

8. Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av enkelbiljett inte medför någon ångerrätt.

 

9. Missbruk och Spärr av tjänster

Länstrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Länstrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Länstrafikens, kunds eller andra parters intressen. 

 

Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk rapporteras utan undantag till polismyndigheten.

 

Tjänsten kan även spärras om du inte betalar dina fakturor i tid.

 

10. Säkerhet

Kortuppgifterna processas och lagras säkert i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 

För säkerhet kring betalning med faktura hänvisar vi till Klarnas hemsida.

 

11. Användarlicens

Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor. appen och tjänsten biljett får inte användas för andra ändamål.

 

Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användar- och Köpvillkor.

 

12. Personuppgifter

För användning av Appen och tjänsten biljett i appen och därigenom tillgängliggjorda tjänster kan du komma att behöva lämna personuppgifter. Användaruppgifter kan komma genereras genom din användning av appen och tjänsten biljett, t.ex. logguppgifter, resehistorik och betalningshistorik. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla personliga tjänster. 

 

När du registrerar ditt betalsätt samtycker du till att det i förekommande fall görs en kreditprövning och att underleverantörer får del av de personuppgifter du lämnat vid registreringen, samt att de får information om att du i förekommande fall spärrats från nya köp.   

 

Dina personuppgifter behandlas för att administrera och fullgöra Länstrafikens uppdrag och avtal med dig och för att vidta åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Personuppgifter kan även behandlas för att Länstrafiken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och/eller riskhantering.

 

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till de kollektivtrafikbolag som tillhandahåller appen och tjänsten biljett i mobilen och däri tillgängliggjorda tjänster samt till myndigheter om skyldighet att göra det enligt lag föreligger. Personuppgifter kan också lämnas ut till en eventuell förvärvare av fordran.

 

Länstrafiken och dess underleverantörer förpliktar sig att behandla uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), att rätta felaktiga uppgifter och att gallra uppgifter som inte behövs. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter Länstrafiken behandlar om dig. Vill du ha denna information ska du inkomma med en skriftlig, personligen undertecknad, begäran. Du har även rätt att när som helst begära att uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättas samt att skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring.

 

Genom användning av appen och tjänsten biljett i appen godkänner du den behandling av personuppgifter som anges i dessa Användar- och Köpvillkor.

 

För den insamling av personuppgifter som sker i samband med registrering av tjänsten biljett i appen är Länstrafiken personuppgiftsansvarig. De uppgifter som samlas in och genereras används för att möjliggöra registreringen och för att generera statistik avseende användning av tjänsten biljett. 

 

Vid köp och vid användning av andra tjänster från ett kollektivtrafikbolag med användning av appen och tjänsten biljett i appen är det respektive kollektivtrafikbolag som är personuppgiftsansvarig för den behandling som kommer till stånd därigenom. Ytterligare information om kollektivtrafikbolagets behandling av dina personuppgifter kan komma att anges av respektive kollektivtrafikbolag.

 

Vid betalning är Länstrafiken fortfarande personuppgiftsansvarig för den behandling som kommer till stånd därigenom, om inte annat anges särskilt av aktuell betalningsförmedlare i villkor tillämpliga mellan dig och dem. Vid en eventuell överlåtelse av fordran blir förvärvaren personuppgiftsansvarig för de uppgifter förvärvaren behandlar.

 

Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta Länstrafiken. Ange ”biljett i appen” som ämne. 

 

13. Kontakt

Vid orderrelaterade ärenden hänvisas till Länstrafikens kundservice. 

 

14. Övriga villkor

Utöver dessa villkor gäller även i tillämpliga delar Länstrafikens Allmänna Resevillkor. 

 

15. Ändring av villkor m.m.

Länstrafiken har rätt att ändra dessa Användar- och köpvillkor utan föregående avisering. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda appen och tjänsten biljett  i appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

 

Länstrafikens Användar- och Köpvillkor gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med Länstrafiken med omedelbar verkan, enklast genom avregistrering från appen. 

 

Om du inte använt tjänsten biljett under den senaste 12-månadersperioden äger Länstrafiken rätt att avregistrera dig. 

 

Appen och tjänsten biljett i appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av appen och tjänsten biljett kan komma att ändras. Om du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av appen och tjänsten biljett, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

 

Appen och tjänsten biljett i appen tillhandahålls tillsvidare. Länstrafiken förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla appen och tjänsten biljett i appen liksom viss tjänst däri.

 

16. Tillämplig lag och Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa Användar- och köpvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

 

Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor. appen och tjänsten biljett får inte användas för andra ändamål.

 

Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användar- och Köpvillkor.

Med reskassa - billigare än ombord

Reskassa innebär att du laddar en summa på ditt Resekort och reser upp beloppet. Om du väljer att köpa enkelbiljetter med reskassa blir biljetten billigare jämfört med om du köper enkelbiljett ombord på bussen med bankkort.

 

Pris: vuxen, skolungdom eller familj. 

 

Geografisk giltighet: stadsbuss i Örebro, Karlskoga, Lindesberg samt regiontrafik (buss och tåg) i länet.

 

Reskassan gäller på tågresor inom länet med:

 • Tåg i Bergslagen (med SJ som trafikoperatör)
 • Västtågen/Kinnekulletåget
 • Värmlandstrafiks tåg
 • TÅGAB

 

Ska du resa med tåg måste du köpa din biljett i en av de gula perrongvalidatorerna innan du kliver på tåget.

 

Vår reskassa kan du använda för att köpa enkelbiljetter hos följande länstrafikbolag:

 

 • Värmlandstrafik
 • Karlstadbuss
 • Dalatrafik
 • X-trafik
 • UL

 

Giltighetstid: På stadsbuss får du resa hur mycket du vill i tre timmar. På regionbuss och tåg gäller biljetten på nästkommande resa.

 

Du kan ladda reskassa med minst 50 kr hos våra försäljningsombud, hos vårt Kundcenter eller i vår webbshop. Det finns också möjlighet att ladda reskassa ombord på bussen, men då är det lägsta beloppet du kan ladda 200 kr.

 

Det går att ladda max 2 000 kr i reskassa per Resekort. Reskassa kan användas som delbetalning om du ångrar dig och vill köpa en periodbiljett vid ett senare tillfälle.

 

Känner du att enkelbiljetter via reskassa passar just ditt resebehov? Reskassa kan du ladda enkelt i vår webbshop!

Hos försäljningsombud - förköpt enkelbiljett

Våra försäljningsombud säljer enkelbiljetter till förköpspris. Det är ett rabatterat pris jämfört med om du köper en enkelbiljett ombord på bussen med bankkort. Köper du en enkelbiljett hos ett försäljningsombud behöver du använda den omgående. På biljetten anges hur länge den är giltig.

 

Pris: vuxen, skolungdom, familj eller grupp.

 

Geografisk giltighet: stadsbuss i Örebro, Karlskoga, Lindesberg samt regionbuss i länet.

 

Giltighetstid: På stadsbuss får du resa hur mycket du vill i tre timmar. På regionbuss gäller biljetten på nästkommande avgång.

 

Hos våra försäljningsombud kan du också få hjälp med flera av dina ärenden. Mer information och en lista på våra ombud hittar du via den här länken. 

Ombord på bussen - med bankkort

Du kan köpa en enkelbiljett ombord på bussen med bankkort till ett ombordpris. Det är ett högre pris jämfört med ett köp i appen eller hos ett försäljningsombud. Vi accepterar inte kontant betalning ombord. Vill du veta mer om att köpa biljett ombord hittar du den informationen här under Köp biljett. 

 

Det går också bra att köpa enkelbiljetter ombord om du betalar med reskassa. Mer information om reskassa hittar du via den här länken.

 

Pris: vuxen, skolungdom, familj eller grupp. 

 

Geografisk giltighet: stadsbuss i Örebro, Karlskoga, Lindesberg samt regionbuss i länet.

 

Giltighetstid: På stadsbuss får du resa hur mycket du vill i tre timmar. På regionbuss gäller biljetten på aktuell avgång.

Övergång - byte mellan bussar och tåg

Om din resa sträcker sig över flera linjer och du behöver byta till en annan buss eller tåg kan du i vissa fall resa med det som kallas övergång. Övergång gör resan mer ekonomisk lönsam för dig. För att biljetten ska vara giltig måste den sista resan påbörjas före det klockslaget som står på enkelbiljetten från den första resan. Hur du ska göra skiljer sig åt beroende på mellan vilka bussar eller tåg du byter.

 

Regionbuss till regionbuss

När du ska göra en resa som inkluderar byte från en regionbuss till en annan regionbuss, rekommenderar vi att du köper hela sträckan redan på första bussen. På så vis får du det bästa priset.

 

Regionbuss till stadsbuss

När du börjar resan med en regionbuss så ingår automatiskt en resa med stadsbuss. Det gäller om det finns stadsbuss i anslutning till när du kliver av regionbussen och ska resa vidare direkt. Giltighetstiden för övergången till stadsbussen varierar beroende på hur långt du reser med regionbuss.

 

Stadsbuss till regionbuss

Visa upp biljetten från stadsbussen för bussföraren på regionbussen så får du avdrag på priset för enkelbiljetten på regionbussen.

 

Stadsbuss till stadsbuss

På en enkelbiljett reser du fritt i 3 timmar med stadsbuss inom Örebro, Lindesberg och Karlskoga. I Karlskoga gäller fritt resande i 3 timmar för hela Karlskoga kommun. Detta gäller också för linje 10, linje 780 och 781. Spara biljetten och visa den vid varje påstigning.

 

Stadsbuss till tåg

På stadsbussen säger du till bussföraren att du vill köpa biljett hela vägen fram till slutdestinationen. För att kunna använda biljetten på tåg behöver du ha den laddad som en elektronisk biljett på ett Resekort. Detta hjälper bussföraren dig med på stadsbussen.

 

Tåg till stadsbuss

När du börjar resan med ett tåg så ingår det automatiskt en resa vidare med stadsbuss. Det gäller om det finns en stadsbuss i anslutning till där du kliver av tåget. Det beror också på vilken tågbiljett du köpt. Har du köpt din tågresa med vårt Resekort ingår det alltid en övergång till stadsbuss. Giltighetstiden för övergång varierar beroende på hur långt du reser med tåget.

 

Vid övergång med pappersbiljett visar du upp biljetten för föraren vid påstigning på nästa buss. Vid övergång med elektronisk biljett registrerar du Resekortet vid biljettläsaren.

 

Regionbuss till tåg

För att kunna resa vidare med tåg efter en regionbuss behöver du köpa hela sträckan, inklusive tågdelen, vid påstigning ombord på bussen. Biljetten måste då laddas som en elektronisk biljett på Resekortet. Övergång till tåg ska påbörjas före det klockslag som anges på biljetten och du måste registrera tågresan i perrongvalidatorn.

 

Tåg till regionbuss

Övergång från tåg till en regionbuss är inte möjlig utan då får du köpa en ny biljett på regionbussen utan övergångsavdrag.

 

Regionbuss över länsgräns

Övergång från en av våra regionbussar till ett annat länstrafikbolag är inte möjlig. Du får istället köpa en ny biljett hos det länstrafikbolaget. Vi har däremot vissa samarbeten över länsgräns som du hittar här.