Priser för enkelbiljetter

Här presenteras priser och giltighetstid för våra enkelbiljetter. Det rör enkelbiljetter som gäller med stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Information finns också för priser och giltighet för Servicetrafiken inom Hallsberg och Kumla. Enkelbiljetter utanför stadsbussarnas område finns sökbara i vår reseplanerare.

Enkelbiljetter
Ort Biljett Prisgrupp Vuxen Prisgrupp Skolungdom Prisgrupp Familj Giltighetstid
Örebro Reskassa

18 kr

9 kr 

36 kr 3 timmar
Enkelbiljett förköp* 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 30 kr 15 kr 60 kr 3 timmar
Karlskoga** Reskassa 18 kr  9 kr  36 kr 3 timmar
Enkelbiljett förköp* 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 30 kr 15 kr 60 kr 3 timmar
Lindesberg Reskassa 18 kr 9 kr  36 kr 3 timmar
Enkelbiljett förköp* 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 30 kr 15 kr 60 kr 3 timmar
Hallsberg Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 timmar
Kumla Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 timmar

* Förköp är en enkelbiljett köpt innan avresa och inkluderar enkelbiljetter köpta via app, hos försäljningsombud och ombord med reskassa. Förköp av enkelbiljett kan också göras hos Kundcenter. Mer information kring enkelbiljetter finns här.

** Priser för stadsbuss avser även regionbuss inom Karlskoga kommun.

Publicerat den: 15 december 2017