Priser för enkelbiljetter

Här presenteras priser och giltighetstid för våra enkelbiljetter. Det rör enkelbiljetter som gäller med stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Information finns också för priser och giltighet för Servicetrafiken inom Hallsberg och Kumla. Enkelbiljetter utanför stadsbussarnas område finns sökbara i vår reseplanerare.

Enkelbiljetter
Ort Biljett Prisgrupp Vuxen Prisgrupp Skolungdom Prisgrupp Familj Giltighetstid
Örebro Reskassa

18 kr

9 kr 

36 kr 3 timmar
Enkelbiljett app 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett förköp* 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 30 kr 15 kr 60 kr 3 timmar
Karlskoga** Reskassa 18 kr  9 kr  36 kr 3 timmar
Enkelbiljett app 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett förköp* 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 30 kr 15 kr 60 kr 3 timmar
Lindesberg Reskassa 18 kr 9 kr  36 kr 3 timmar
Enkelbiljett app 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett förköp* 18 kr 9 kr 36 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 30 kr 15 kr 60 kr 3 timmar
Hallsberg Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 timmar
Kumla Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 timmar

* Förköp kan göras hos Kundcenter och försäljningsombud.

** Priser för stadsbuss avser även regionbuss inom Karlskoga kommun.

Publicerat den: 10 januari 2017