Priser för enkelbiljetter från 8 januari 2018

Här presenteras de priser som gäller från 8 januari och giltighetstiden för våra enkelbiljetter. Det rör enkelbiljetter som gäller med stadsbuss i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Information finns också för priser och giltighet för Servicetrafiken inom Hallsberg och Kumla. För prisuppgifter på enkelbiljetter med regionbuss, vänligen ta kontakt med vår Kundservice.

Enkelbiljetter
Ort Biljett Prisgrupp Vuxen Prisgrupp Skolungdom Prisgrupp Familj Giltighetstid
Örebro Enkelbiljett förköp* 20 kr 10 kr 40 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 35 kr 17 kr 70 kr 3 timmar
Karlskoga** Enkelbiljett förköp* 20 kr 10 kr 40 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 35 kr 17 kr 70 kr 3 timmar
Lindesberg Enkelbiljett förköp* 20 kr 10 kr 40 kr 3 timmar
Enkelbiljett ombord 35 kr 17 kr 70 kr 3 timmar
Hallsberg Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 timmar
Kumla Enkelbiljett 10 kr 10 kr 20 kr 3 timmar

* Förköp är en enkelbiljett köpt innan avresa och inkluderar enkelbiljetter köpta via app, hos försäljningsombud och ombord med reskassa. Förköp av enkelbiljett kan också göras hos Kundcenter. Mer information kring enkelbiljetter finns här.

** Priser för stadsbuss avser även regionbuss inom Karlskoga kommun.

Publicerat den: 3 januari 2018