Biljettkontroll

Vad är en biljettkontroll?

Vi utför regelbundna biljettkontroller på våra bussar inom Örebro län. Färdbevis kontrolleras av bussföraren, men vi har också biljettkontrollanter som utför särskilda biljettkontroller. Det är resenärens ansvar att se till att både ha ett och kunna visa upp ett giltigt färdbevis under hela resan.

Biljettkontrollantens uppgift är att kontrollera om en resenär har ett giltigt färdbevis och resenären är skyldig att kunna visa upp det giltiga färdbeviset när som helst vid resa.

Vad är en tilläggsavgift?

Om en resenär inte har ett giltigt färdbevis vid en biljettkontroll skrivs en tilläggsavgift ut av biljettkontrollanten, enligt lag (1977:67). Utöver tilläggsavgiften tillkommer också en expeditionsavgift samt priset för en enkelbiljett på aktuell sträcka.

Tilläggsavgiften är på 800kr. Från 8 januari 2018 höjs tilläggsavgiften till 1000 kr.

Betalning

Betalning ska ske inom 10 dagar och via det inbetalningskort som ges ut i samband med biljettkontroll. Om betalningen inte inkommit till Länstrafiken inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalas inte tilläggsavgiften efter påminnelsen lämnas ärendet över till ett inkassoföretag.

Biljettkontroll ombord på Tåg i Bergslagen

Biljettkontroller ombord på Tåg i Bergslagen hanteras av ombordpersonalen på tågen, även om du reser med våra biljetter. Frågor kring biljettkontroller ombord på tåg och överklagan av tilläggsavgifter tas med Tåg i Bergslagen.

Publicerat den: 3 januari 2018