Prisgrupper

När du reser med Länstrafikens biljetter gäller följande prisgrupper:

Prisgrupp Barn: 0–6 år. Två barn reser gratis med betalande resenär. Barn nummer tre betalar biljett för skolungdom.         

Prisgrupp Skolungdom: 7–19 år.

Prisgrupp Vuxen: 20 år och äldre. 

Prisgrupp Familj: Upp till 5 personer varav 1–2 vuxna och övriga skolungdom.

Två barn får, till den dag de fyller sju år, kostnadsfritt följa med betalande resenär. Från och med tredje barnet betalas avgift som skolungdom. Barn som reser utan betalande resesällskap betalar skolungdomsavgift. Barn som är yngre än sex år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

Ungdomar betalar avgift som skolungdom till den dag de fyller 20 år. Var beredd att visa legitimation.

Om du som resenär fyllt 20 år måste du därefter resa enligt prisgrupp vuxen. Det innebär att om du har en pågående periodbiljett för skolungdom, måste biljetten uppgraderas till vuxen för att fortsätta vara giltig för dig att resa med. 

 

 

Publicerat den: 21 april 2017