Inställda turer med Lindesbergs stadsbussar

Skyddsombudet hos trafikoperatören som kör aktuella sträckor har förelagt ett s.k skyddsombudstopp på ett antal turer med Lindesbergs stadsbussar. Det innebär att dessa turer inte körs. I dagsläget saknas prognos för hur länge stoppet kommer att vara. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande.

De turer som inte körs är:

Linje 380
- Avgångstid 08.10 från Lindesbergs busstation, via Hagaberg med slutstation lasarettet kl. 08.30.
- Avgångstid 16.15 från Stafettgatan, med slutstation Lindesbergs busstation kl. 16.25.
- Avgångstid 16.25 från Lindesbergs busstation, via Hagaberg med slutstation Lindesbergs busstation kl. 16.40.
- Avgångstid 16.40 från Lindesbergs busstation, med slutstation Stafettgatan kl. 16.53.

Övriga turer på linje 380 körs som vanligt.

Linje 383;
- Avgångstid 08.20 från Ugglegränd, med slutstation Stadsskogsskolan kl. 08.30.

Publicerat den: 3 februari 2017