Högalund och Sandbacksvägen avstängd södergående

På grund av vägarbeten på riksväg 50 södergående riktning kommer inte hållplatserna Högalund och Sandbacksvägen att trafikeras. Det går inte att ta sig fram till hållplatserna varken för resenärer eller våra bussar och det gäller linje 704 och 708.

Resenärer hänvisas till hållplats Eklundavägen norr om Högalund eller Lundby/Närlundavägen söder om Sandbacksvägen.

Publicerat den: 26 juli 2017