Fr. 8/7 - våren 2018 - Järnvägsbron på Glomman

Järnvägsbron på Glomman rivs med start 8 juli 2017

Med anledning av att järnvägsbron på Glomman ska rivas och en ny ska byggas, kommer all trafik att stängas av vid järnvägsbron lördagen den 8 juli. Arbetet beräknas vara klart våren 2018 enligt Trafikverket.

Direkt efter rivningen av den gamla bron bygger Trafikverket en tillfällig gång- och cykelbro så att gående och cyklister kan ta sig över järnvägen under byggtiden.

Linje 4 kör Mosåsvägen- Glomman mot Adolfsberg och efter hållplats Ekeskolan som då är sista hållplatsen på linjen, vänder linjen vid korsningen Glomman/Eriksbergsgatan/Brunnsgärdesgatan, för att starta linjen vid hållplats Ekeskolan mot centrum.

Hållplatserna Motorpsvägen, Smedstorpsvägen, Halltorpsvägen och Adolfsbergsskolan angörs därför inte under byggtiden.

Se bifogad karta.

Linje 4 vänder i korsningen på Glomman, se karta.

Avstängda hållplatser: Motorpsvägen, Smedstorpsvägen, Halltorpsvägen och Adolfsbergsskolan.

Publicerat den: 3 juli 2017