9/1 Hållplatsförändringar längs riksvägs 50

Från måndagen 9 januari trafikeras inte hållplats Linneforsvägen, Ingelsby och Sandbacksvägen för linje 704, 708 och 755.

Hållplatsernas tas bort permanent i samband med vägarbetet på riksväg 50.

Resenärer från Linneforsvägen och Ingelsby hänvisas till närmaste hållplats exempelvis Eklundavägen.

Resterande hållplatser som är placerade längs sträckan Rude- Askersund- Åsbro kommer vara kvar men kan komma att flyttas ca 50-100 meter i vardera riktningen.

Publicerat den: 5 januari 2017