Skolskjuts i Lekebergs kommun

Läs den senaste informationen om skolskjutsarna i Lekeberg i vårt kundforum.

Lekebergs kommun har via ett samarbete med Länstrafiken lämnat över ansvar för planering och viss administration av kommunens skolskjutsar till Länstrafiken. Ansvarsfördelningen är som följer:

Lekebergs kommun

Lekebergs kommun tar beslut kring vem som är berättigad skolskjuts. Vid frågor kring skolskjutsregler och bestämmelser ska Lekebergs kommun kontaktas. Det är även via kommunen som ansökningar görs kring skolskjuts. Mer information kring skolskjutsreglementet, regler, rutiner och kontaktpersoner finns på Lekebergs kommuns webbplats.

Länstrafiken

Kontakt ska tas med Länstrafiken vid frågor kring praktiska detaljer efter att skolskjuts är beviljad. Vid följande tillfällen ska kontakt tas med Länstrafiken:

  • Frågor kring skolskjutsarnas resväg och hållplatser.
  • Frågor kring linjetrafikens resväg och hållplatser. 
  • Vid en brådskande situation med försening eller utebliven skolskjuts. 
  • Vid synpunkter på fordon, förare och linjesträckning.  

Länstrafikens Kundservice: 0771-55 30 00.

Trafikplanering skolskjutsar: Kundservice 0771 – 55 30 00. För att underlätta hanteringen av ditt ärende ber vi dig att uppge referensnummer vid kontakt med vår Kundservice och endast skicka in ett ärende per elev.

Trafikplanering och frågor kring anpassad skolskjuts: Beställningscentralen 019-17 50 17

Trafikoperatör

Den trafikoperatör som kör skolskjutsarna i Lekebergs kommun är Lindbergs buss. Trafikoperatören ska kontaktas om någonting har glömts kvar på bussen. I övrigt hanteras frågor kring skolskjutsar av Kundservice.

Lindbergs buss: 019 - 31 50 50

Länstrafikens Kundservice: 0771 - 55 30 00

De anpassade skolskjutsarna körs med taxi av flertalet olika trafikoperatörer. Avbokning och frågor kring förseningar hanteras av Beställningscentralen.

Trafikoperatör anpassad skolskjuts: Beställningscentralen 019-17 50 17

Publicerat den: 8 september 2017