Karlskoga kommun

Karlskoga kommun har via ett samarbete med Länstrafiken lämnat över ansvar för planering och viss administration av kommunens skolskjutsar till Länstrafiken. 

Ansvarsfördelningen är som följer:

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun tar beslut kring vem som är berättigad skolskjuts. Vid frågor kring skolskjutsregler och bestämmelser ska Karlskoga kommun kontaktas. Det är även via Karlskoga kommun som ansökningar görs kring skolskjuts. Mer information kring regler, rutiner och kontaktpersoner finns på Karlskoga kommuns webbplats.

Länstrafiken

Kontakt ska tas med Länstrafiken vid frågor kring praktiska detaljer efter att skolskjuts är beviljad. Vid följande tillfällen ska kontakt tas med Länstrafiken:

  • Frågor kring skolskjutsarnas resväg och hållplatser.
  • Frågor kring linjetrafikens resväg och hållplatser. 
  • Vid en brådskande situation med försening eller utebliven skolskjuts. 
  • Vid synpunkter på fordon, förare och linjesträckning.  

Länstrafikens Kundservice: 0771-55 30 00.

Trafikplanering skolskjutsar: Kundservice 0771 – 55 30 00

Trafikplanering och frågor kring anpassad skolskjuts: Beställningscentralen 019-17 50 17

Trafikoperatör

Den trafikoperatör som kör skolskjutsarna som trafikeras med buss är Bivab. Trafikoperatören Bivab ska kontaktas om någonting har glömts kvar på bussen. I övrigt hanteras frågor kring skolskjutsar av Kundservice.

Bivab/Buss i Väst: 0586 - 361 80

Länstrafikens Kundservice: 0771 - 55 30 00

De anpassade skolskjutsarna körs med taxi av flertalet olika trafikoperatörer. Avbokning och frågor kring förseningar hanteras av Beställningscentralen.

Trafikoperatör anpassad skolskjuts: Beställningscentralen 019-17 50 17

Publicerat den: 16 mars 2017