Anpassad skolskjuts

Anpassad skolskjuts är en behovsstyrd skolskjuts för grund- eller gymnasielev där eleven har särskilda behov. Resorna anpassas individuellt och körs oftast med taxi eller specialfordon.

Respektive kommun tar beslut kring vem som är berättigad till anpassad skolskjuts och frågor kring skolskjutsreglementet samt ansökan hänvisas till kommunen.

Praktiska frågor efter fattat beslut samt under läsåret hanteras av Länstrafikens Beställningscentral: 019-17 50 17.

Publicerat den: 5 juli 2016