Skolskjuts

Vad innebär skolskjuts?

Respektive kommun fattar beslut om vem som är berättigad skolskjuts till grundskola. Regler för beviljande och typ av skolskjuts regleras i kommunens skolskjutsreglemente. 

Att bli beviljad skolskjuts kan innebära ett av två alternativ...

… att en elev blir berättigad till ett Skolkort och reser med linjetrafik.

… att eleven reser med särskilda skolskjutsfordon utanför ordinarie linjetrafik.

Vad gäller för kommunen där jag bor?

Det finns ett delat ansvar mellan kommun och Länstrafiken när det gäller skolskjuts. Regler och hantering av skolskjuts skiljer sig något åt beroende på vilken kommun det gäller. Ansvarsfördelningen är uppdelad som följer:

  • Kommunen tar beslut kring vem som är berättigad skolskjuts.
  • Kommunen ansvarar för skolskjutsreglementet.
  • Länstrafiken och/eller kommunen planerar skolskjutsarna utifrån besluten. Vem som planerar beror på vilken kommun det gäller.
  • Länstrafiken planerar och hanterar linjetrafiken i hela Örebro län.

Länstrafiken har hand om planeringen av skolskjutsarna i:

  • Degerfors kommun
  • Karlskoga kommun
  • Lekebergs kommun
  • Lindesberg kommun
  • Örebro kommun

Frågor kring skolskjuts i följande kommuner hänvisas till respektive kommuns skolskjutshandläggare:

Publicerat den: 10 juli 2017