Inför nästa läsår

Alla elever som går kvar i samma gymnasieskola inom Örebro län nästa läsår ska behålla sitt Gymnasiekort över sommaren. När skolorna börjar igen till hösten laddas en ny biljett på Gymnasiekortet utan att kortet behöver lämnas in. Det går att resa på Gymnasiekortet redan från första skoldagen.

Om ett Gymnasiekort tappats bort under sommaren kan ett nytt hämtas ut hos skolexpeditionen. Nytt Gymnasiekort erhålls då mot en expeditionsavgift.

Vid byte av gymnasieskola, eller för de elever som börjar på gymnasiet, ges nya Gymnasiekort ut vid skolstart. Första dagarna reser en ny gymnasieelev på antagningsbeskedet tills Gymnasiekorten har delats ut.

Örebro kommun

Elever som går på en gymnasieskola inom Örebro Kommun får alla nya Gymnasiekort vid skolstart.

Publicerat den: 29 juni 2016