Borttappat eller trasigt kort

Vad gör jag om...

... kortet tappats bort eller om det blivit stulet?

Om du tappat bort ditt Gymnasiekort eller om det blivit stulet ska du kontakta den kontaktperson som finns på skolexpeditionen. Tills ett nytt Gymnasiekort ordnats får du som elev själv betala resan till och från skolan.

Nytt Gymnasiekort erhålls mot en expeditionsavgift. Det gamla Gymnasiekortet spärras och kan inte längre användas.

... kortet har blivit skadat eller om det har slutat att fungera?

Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det blir obrukbart för användning ska det bytas ut direkt. Ta kontakt med den kontaktperson som finns på skolexpeditionen eller kommunen för att byta ut Gymnasiekortet.

Publicerat den: 29 juni 2016