Biljettkontroll Gymnasiekort

Vad gäller vid en biljettkontroll?

  • Gymnasiekort och Giltighetsbevis ska alltid uppvisas för biljettkontrollant. 
  • Särskild fotolegitimation ska visas upp för att kunna styrka rätten till Gymnasiekort.
  • Gymnasiebiljetten på kortet ska vara giltig för aktuellt resa.

Vad händer om en elev reser utan giltigt färdbevis vid biljettkontroll?

  • Gymnasiekortet dras in för kontroll om kort och Giltighetsbevis inte uppfyller gällande bestämmelser för Gymnasiekortet eller aktuell resa. 
  • Vid missbruk av Gymnasiekortet återfås inte kortet.
  • En biljettkontrollant skriver ut en tilläggsavgift. 

Tilläggsavgiften skrivs ut av biljettkontrollanten, enligt lag (1977:67) och är på 800kr. Utöver tilläggsavgiften tillkommer det också en expeditionsavgift och enkelbiljettspriset för resan.

Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte.

Jag har fått mitt Gymnasiekort indraget, vad gör jag nu?

Indragna Gymnasiekort hämtas ut Kundservice vid Länstrafikens Kundcenter i Resecentrum Örebro. Ta med den kvittens som biljettkontrollanten gett ut samt giltig fotolegitimation. Vid missbruk av Gymnasiekortet återfås inte kortet.

Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte.

Publicerat den: 21 april 2017