Inför nästa läsår

Alla elever som går kvar i samma grundskola inom Örebro län nästa läsår ska behålla sitt Grundskolekort över sommaren. När skolorna börjar igen till hösten laddas en ny biljett på Grundskolekortet utan att kortet behöver lämnas in. Det går att resa på Grundskolekortet redan från första skoldagen.

Om ett kort tappats bort under sommaren kan ett nytt hämtas ut hos skolexpeditionen eller motsvarade funktion på kommunen.

Vid byte av grundskola, eller för de elever som börjar i grundskolan, ges nya Grundskolekort ut vid skolstart eller via post strax innan skolan börjar.

Örebro kommun

Elever som går i en grundskola inom Örebro Kommun får alla nya Grundskolekort vid skolstart.

Publicerat den: 29 juni 2016