Skolkort

Ett Skolkort är ett färdbevis som gäller till och från skolan. Du som är berättigad till ett Skolkort får kortet antingen via skolan eller skickat via post.

Skolkortet finns i två varianter:

  • Grundskolekort
  • Gymnasiekort

På Skolkortet finns en biljett laddad som gäller för hela läsåret och för ett specifikt geografiskt område. Till Skolkortet finns också ett Giltighetsbevis. Det är inte möjligt att ladda andra biljetter eller reskassa på ett Skolkort.

Vart ska jag vända mig om jag har frågor?

Frågor eller funderingar som rör ett Skolkort: Kontakta den instans som delade ut Skolkortet. Det är antingen skolexpeditionen eller kommunen.

Frågor eller funderingar angående resor med buss utöver Skolkort: Kontakta Kundservice.

Publicerat den: 29 juni 2016