Att logga in

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifterna består av ett kundnummer och ett lösenord. Kundnumret kan vara ett gammalt Kultur- eller Natur- och Kulturkort. Skolan eller förskolan kan även ha fått kundnumret skickat till sig via mejl eller post.

Förlorade inloggningsuppgifter

Kontakta Kundservice via lt.orebro@lanstrafiken.se. Beskriv ärendet och bifoga mejladress, skolområde samt årskurs/avdelning på skolan eller förskolan. Kundnummer skicka ut snarast möjligt.

Publicerat den: 27 juni 2016