Gruppresa

En Gruppresa är en resa som förbokas av skolverksamheter. Det ger skolverksamheter möjlighet att resa med en grupp elever under den tidsintervall då det är lågtrafik. Lågtrafik innebär att antalet resenärer är lägre den tidsperioden än vid andra tider på trafikdygnet.

Möjligheten att boka en Gruppresa erbjuds till:

  • Grundskolor (sexårsverksamheten och årskurs 1‐9) i Örebro län
  • Fritidshem i Örebro Län
  • Förskolor i Örebro kommun
  • Familjedaghem i Örebro kommun

Publicerat den: 22 juni 2016