Tillgänglighetsanpassning

Bussar utan trappsteg, speciellt utbildade förare och bättre information. Vi på Länstrafiken försöker att anpassa bussarna och trafiken så att alla kan resa med oss. 

Anpassade bussar

De flesta bussarna är anpassade till personer med funktionsnedsättning. Det finns markerade platser i bussen för funktionshindrade.

Bussarna har lågt insteg och kan niga så att ingången får samma höjd som trottoaren. Det blir därmed lättare att gå på med rullstol och rollator - men även med barnvagnar. Rullstol/rollator och barnvagnar samsas om samma utrymme. Bussarna har också rullstolsfästen.

Hållplatser och terminaler

Arbete med anpassning av hållplatser och terminaler pågår kontinuerligt tillsammans med kommunerna och Trafikverket.

Bemötandet på bussen

Vi satsar också på förarutbildningar i bemötande och förståelse för resenärer med funktionsnedsättning. 

Bättre information

Vi arbetar med anpassning av information, bl a här på vår webbplats.  På vissa större bussterminaler finns monitorer och automatisk talinformation.

Publicerat den: 26 september 2016