Flextrafik i Örebro

Vad är Flextrafik?

Flextrafiken ingår i den anropsstyrda linjetrafiken och behöver förbeställas. Flextrafiken hanteras av Länstrafiken på uppdrag av Örebro kommun. Beställningar sköts av Beställningscentralen via 0771 – 92 00 00 alla veckans dagar mellan 6.30-21.00.

Flexbussen hämtar upp resenärer från olika flexpunkter och har ingen fast linjesträckning utan planeras utifrån inkomna beställningar. Upphämtningstiderna är flexibla och resenärer meddelas exakt avgångstid via telefon ca 15min innan upphämtning.

Vart kör Flextrafiken?

Flextrafiken finns i områdena: Norr, Solhaga, Västhaga, Rosta, Centrum och Universitetssjukhuset.

Öppen för alla

Flextrafiken är anpassad så att resenärer enkelt kan ta med sig rullator eller rullstol, men är öppen för alla. Vi rekommenderar resenärer som vill resa med Flextrafiken att registrera sig vid första beställningstillfället. Det som behövs är namn och ett telefonnummer. En registrering underlättar vid kommande beställningar, men är inget krav för att få resa.

Betalning

Betalning sker på bussen. Enklaste sättet att betala är med ett förladdat Resekort och priserna motsvarar de priser som gäller för resa med linjetrafiken inom Örebro stad. Det går också att betala med ett bankkort eller med en Mobilbiljett.

Mer information och synpunkter

En lista på flexpunkter och mer information kring Flextrafiken finns hos Örebro kommun. Synpunkter och önskemål på Flextrafiken hanteras av Örebro kommun. 

Publicerat den: 5 september 2016