Anropsstyrd linjetrafik

Vad är anropsstyrd linjetrafik?

Anropsstyrd linjetrafik innebär att det finns vissa turer som körs om någon förbeställt turen. Har ingen förbeställning inkommit körs inte turen. Turerna körs ofta med ett mindre fordon och är anpassade efter antalet som förbeställt.

Vilka turer som behöver förbeställas finns markerat med ett A i anmärkningsraden i tidtabellerna för respektive linje. Vid fotnoten till anmärkningen står förklarat när senast turen måste beställas.

Hur bokar jag en resa?

Alla som önskar kan förbeställa en tur och det görs via 0771-92 00 00, senast den tid som står angiven i tidtabellen. Uppge linjenummer och avgångstid vid beställningen. Avbeställning ska göras om resan inte kan genomföras och sker på samma telefonnummer som för förbeställning.

Hur betalar jag och vad kostar det?

Priset är detsamma som för linjetrafiken på motsvarande linje. Hur betalning sker varierar beroende på vilken anropsstyrd linjetrafik som det avser. Mer information kring betalning kan fås vid beställning.

Flextrafik och Närtrafik 

Flextrafik finns i Örebro och Närtrafik finns i Laxå. De ingår i den anropsstyrda linjetrafiken, men hanteras något annorlunda.

Publicerat den: 29 augusti 2016