När/hur får jag resa?

Resor i färdtjänsten kan ske på samma tider som den ordinarie kollektivtrafiken d v s mellan  kl 05.30 – 24.00. Fredag- och lördagsnatt kan du åka fram till 02.00.

Hur får jag resa?

Färdtjänsttillståndet gäller normalt för obegränsat antal resor i hela Örebro län. Man kan dessutom resa utanför länet men då är begränsningen 30 km från länsgränsen (resan ska börja eller sluta inom Örebro län).

Vid längre resor kan man ansöka om riksfärdtjänst.

Klicka till vänster i spalten så finns det mer att läsa om riksfärdtjänst.

Bagage

Normalt bagage får medföras, det vill säga 2 väskor eller motsvarande/resenär Därutöver får du ta med dig gång/handikapphjälpmedel

Om du åker sittande i rullstol bör du markera fästpunkter på rullstolen så att chauffören vet var han ska sätta fast spännbanden. Detta gör din resa säkrare.

Tillståndsbevis

Du får inget tillståndsbevis eller kort som visar att du har färdtjänst. Alla uppgifter finns registrerade hos beställningscentralen. Du ska dock, vid anmodan, kunna visa legitimation.

 

Publicerat den: 30 maj 2016