Besökare med färdtjänst

För att kunna åka färdtjänst i Örebro län måste du, som besökare från någon annan del av Sverige, be din hemkommun att kontakta vår beställningscentral för att meddela vem som får åka och under vilken period, samt faktureringsadress till kommunen och kontaktperson.

Kontaktperson och adress är:

Länstrafiken Örebro
Enheten för Särskild kollektivtrafik
Christer Holm
Box 1613
701 16 Örebro
Tel: 019-17 50 16
Fax: 019-611 72 54
e-post: christer.holm@lanstrafiken.se

 

 

Publicerat den: 9 mars 2015