Ansökan om färdtjänst

Ansökan sker skriftligt och ska vid behov kunna kompletteras med medicinskt utlåtande. Ansökan kan fyllas i direkt via hemsidan eller skrivas ut och fyllas i för hand, se under rubriken "Blanketter". Du kan även beställa blankett på tel. 0771-55 30 00. Utredning sker så snabbt som möjligt efter inkommen ansökan. Beslut meddelas skriftligen. 

Vid resor till arbete, vissa studier och förtroendeuppdrag kan man ansöka om månadskort. Ta kontakt med Färdtjänstenheten för mer information, se under Blanketter

Ansökan, som ska vara skriftlig, skickas till

Region Örebro län
Färdtjänstenheten
Box 1613
701 16 Örebro

Publicerat den: 30 maj 2016