Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades behov.

Om man har ett funktionshinder som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer så kan man ha rätt till färdtjänst. Funktionshindret ska inte endast vara tillfälligt utan bestå i minst 3 månader.
Brist på allmänna kommunikationer innebär inte rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten samplaneras och man samåker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och ändrade restider.

Den handikappanpassning av ordinarie kollektivtrafik som successivt genomförs kan innebära att färdtjänstresan kommer att ske i kombination med andra färdmedel som t ex buss eller tåg i linjetrafik.

Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Lagar och regler

Lag om färdtjänst  

Reglemente för färdtjänst

Länk till dokument 
 
Regler för färdtjänst 011001 senast ändrad 130213

Färdtjänst info pdf

Publicerat den: 30 maj 2016